Analytical solution for the catchment zone of a well located near a groundwater divide in a recharged semi-confined aquifer

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1271-1277
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Hydrology
Volume519
Nummer van het tijdschriftIF 2014: 2.964
DOI's
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analytical solution for the catchment zone of a well located near a groundwater divide in a recharged semi-confined aquifer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit