Andromeda: A Dataset of Ansible Galaxy Roles and Their Evolution

Onderzoeksoutput: Conference paper

3 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Andromeda: A Dataset of Ansible Galaxy Roles and Their Evolution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science