Angelo Mangiarotti: The Tectonics of Assembly

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)182-183
Aantal pagina's2
TijdschriftConstruction History
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2016

Citeer dit