Announcement of an updated Belgian consensus on the assessment and management of obesity

Bart Van Der Schueren, Inge Gies, Marie Barea, Matthias Lannoo, Veronique Beauloye, Roland Devlieger, Eveline Dirinck, Barbara Lembo, Dirk Vissers, An Verrijken, Jean-Paul Thissen

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)375-377
Aantal pagina's3
TijdschriftActa Clinica Belgica
Volume75
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit