ANTENATAL DIAGNOSIS OF UROLOGICAL DISORDERS BY ULTRASOUND - A CRITICAL-REVIEW

D DEWOLF, F KEUPPENS, M VERBOVEN, M DENEYER, M DELREE, L SACRESMITS

Onderzoeksoutput: Scientific reviewpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)62-64
TijdschriftEuropean Journal of Pediatrics
Volume149
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - okt 1989

Citeer dit