Antenneberoepen in de lokale gemeenschap als sleutel voor doorverwijzing van kwetsbare ouderen naar hulporganisaties

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

Antenneberoepen in de Lokale Gemeenschap als Sleutel voor Doorverwijzing van Kwetsbare Ouderen naar Hulporganisaties Zowel in Vlaanderen als in Nederland werd de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in preventie en interventieprogramma’s om kwetsbaarheid bij ouderen tegen te gaan. Kwetsbaarheid wordt doorgaans gedetecteerd door gezondheidsprofessionals. Deze studie exploreerde hoe andere professionals buiten de zorgsector zoals postbodes, winkelbediendes of apothekers een antennefunctie kunnen hebben in de detectie van kwetsbare ouderen door hen door te verwijzen naar zorg wanneer dit nodig is. Daarnaast werd nagegaan in welke situaties zij acties ondernemen en welke ondersteuning nodig is om de rol van antenneberoep op te nemen. 18 professionals werden individueel (n=12) of in focusgroep (n=6) geïnterviewd. Resultaten van de kwalitatieve analyse tonen aan dat zij veelvuldig in contact komen met kwetsbare ouderen tijdens het uitoefenen van hun beroepsactiviteit. Door in gesprek te gaan met de ouderen detecteren zij verschillende vormen van kwetsbaarheid. Zij kunnen en willen een sleutelrol opnemen om deze ouderen door te verwijzen naar zorgondersteuning maar stellen zich vragen omtrent de privacy. Een centraal meldpunt per gemeente zien zij als een oplossing.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-23
TijdschriftJournal of Social Intervention: Theory and Practice
Volume28
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 20 jun 2019

Citeer dit