Anti-macrophage mannose receptor single variable domains for targeting and in vivo imaging of tumor-associated macrophages: PCT/EP/2013/055427

Jo Van Ginderachter (Uitvinder), Patrick De Baetselier (Uitvinder), Nick Devoogdt (Uitvinder), Tony Lahoutte (Uitvinder), Damya Laoui (Uitvinder), Kiavash Movahedi (Uitvinder), Geert Raes (Uitvinder), Steve Schoonooghe (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: Patent

Originele taal-2English
StatusPublished - 28 nov 2013

Citeer dit