Anticipationsstrategier, fraseologisk kompetence og tolkens hukommelse

Simon Van Rietvelde, June Eyckmans, Daniel Bauwens, Marc De Kegel

Onderzoeksoutput: Chapterpeer review

Samenvatting

Fraseologiforskning - opmærksomhed om syntagmatiske forhold mellem ord - har i de sidste par år oplevet et større gennembrud inden for korpuslingvistik og fremmedsprogtilegnelse (Nattinger & DeCarrico 1992; Wray 2002). Fremmedsprogstuderende med kendskab til fraseologi regnes som mere sprogfærdige (Boers et al. 2006), og også i tolkeforskning har man relateret fraseologisk færdighed til tolkningspræstationen (Eyckmans et al. 2006a; Eyckmans et al. 2006B; Eyckmans 2007).
Undersøgelsen fokuserer på spørgsmålet, om man kan frigøre tolkens hukommelsen ved hjælp af holistisk reproduktion af fraser, så man kan anvende en større kapacitet af hukommelsen til andre kognitive formål under tolkningsprocessen. Vi vil undersøge forholdet både ved sprogforståelse og sprogproduktion. Deltagerne er tolkestuderende med engelsk som B-sprog (N>20) og professionelle tolke med engelsk som et af deres sprog (N>20). Før det egentlige forsøg måles deltagernes hukommelsesstørrelse ved hjælp af en standardiseret "working memory span test", ligesom deres kendskab til fraser måles.
Ved hjælp af eye-tracking teknikker vil vi undersøge, om fraserne er let genkendelige, om de fører til en mindre forarbejdningstid under tolkningspræstationen, og om kendskab til fraseologi fører til færre fejl.
Ved hjælp af statistiske forholdsanalyse vil vi undersøge, i hvilken grad deltagernes sprogfærdighed korrelerer med brugen af fraser, og om det fører til en mere flydende sprogbrug, mindre interferens med modersmålet og en bedre formulering af indholdet.
Originele taal-2Danish
Titel12. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog
UitgeverijNordisk Institut, Aarhus Universitet Danmark
Pagina's279-293
Aantal pagina's15
ISBN van geprinte versie87-91134-33-1
StatusPublished - 1 dec 2009

Citeer dit