Approaches to the verb phrase in Fluid Construction Grammar

Onderzoeksoutput: Special issue

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)175-177
Aantal pagina's3
TijdschriftConstructions and Frames
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - dec 2017

Citeer dit