Arbeid adelt. Hoe het Armbestuur van Oudenaarde het probleem van armoede en bedelarij wou oplossen

Wouter Ronsijn

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)151-174
Aantal pagina's24
TijdschriftHandelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde
Volume43
StatusPublished - 2006

Citeer dit