Archeologie en Heemkunde. ASpecten van de archeologie van de Middeleeuwen en de Vroeg-Moderne Tijden, vnl.in Vlaanderen. Laarne &Ichtegem, 2000, 99pp. [Cursus Opleiding Heemkundigen en Volkskundigen]

Onderzoeksoutput: Editorial

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 2000

Bibliografische nota

(Nat. Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent: lokale vereniging).

Citeer dit