Are there hemodynamic implications related to an axillary arch?

S Provyn, C Balestra, A Delobel, F Wilputte, O Leduc, C Pouders, T Snoeck

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Are there hemodynamic implications related to an axillary arch?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences