Armen en het recht. Pro deo petitioneren in de Oostenrijkse Nederlanden

Griet Vermeesch

Onderzoeksoutput: Chapterpeer review

Samenvatting

Dit artikel gaat in op de praktijk van gratis rechtsbijstand aan armen in de Oostenrijkse Nederlanden. Het draagt zo bij tot onze kennis over een te weinig bestudeerd gegeven uit de sociale rechtsgeschiedenis: de relatie tussen armen en het recht. Het artikel maakt duidelijk dat het beroep doen op het 'natuurlijk recht' van armen op gratis rechtsbijstand en kwijtschelding van gerechtskosten een belangrijk risico inhield, omdat het steeds voorwaardelijk en voorlopig werd toegekend en omdat toch heel wat kosten konden rijzen. Verder blijkt ook de grote onduidelijkheid met betrekking tot de precieze aard van de procedure. Mensen kwamen er tot hun verrassing achter dat ze toch geen recht hadden op bijstand of ze wisten niet goed of het nu een recht dan wel een element van gunstverlening betrof.
Verder bleek dat de gekende wrevel bij vele tijdgenoten over figuren die medeburgers onrechtmatige 'vexatoire' processen aandeden voor futiele aangelegenheden sterk weerklonken in wantrouwen ten aanzien van pro deo procederende partijen die kosteloos, en dus straffeloos, processen konden aanspannen. Er werd dan ook streng over gewaakt dat alleen heel deugdelijke zaken pro deo werden gevoerd, en het werd steeds duidelijk gemaakt dat dit recht slechts onder voorbehoud werd toegekend. Ook de armoede van de supplianten werd streng nagegaan, hoewel de ene rechter dit al wat strikter dan de andere zal hebben gedaan.
Originele taal-2Dutch
TitelFrom case to file! Ancien Régime Case Files and their Prospects for Historical Research
SubtitelProceedings of the Workshop held at the State Archives in Belgium (11-03-2013)
RedacteurenDeceulaer Harald, Dubois Sébastien Et Puccio Laetizia
Plaats van productieBrussel
UitgeverijAlgemeen Rijksarchief
Pagina's91-102
Aantal pagina's12
ISBN van geprinte versie978-90-5746-712-7
StatusPublished - 1 okt 2014
EvenementHet pleit is in den zak! Procesdossiers uit het ancien régime en hun perspectieven voor historisch onderzoek - Algemeen Rijksarchief, Brussel, Belgium
Duur: 11 mrt 201311 mrt 2013

Seminar

SeminarHet pleit is in den zak! Procesdossiers uit het ancien régime en hun perspectieven voor historisch onderzoek
Land/RegioBelgium
StadBrussel
Periode11/03/1311/03/13

Bibliografische nota

DECEULAER Harald, DUBOIS Sébastien et PUCCIO Laetizia

Citeer dit