Art and the Brain, II. Investigations Into the Science of Art.

Joseph Goguen, Erik Myin

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

170 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-160
Aantal pagina's160
TijdschriftJournal of Consciousness Studies
Volume7
Nummer van het tijdschrift8-9
StatusPublished - 2000

Bibliografische nota

Journal of Consciousness Studies., 7 (No 8-9)

Citeer dit