Artificially Sweetened Beverage Consumption During Pregnancy and Infant Body Mass Index

Onderzoeksoutput: Comment/debate

74 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1116-1117
TijdschriftJAMA Pediatrics
Volume170
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit