Hulp bij zelfdoding en euthanasie: Een doorn in het oog van de APA?

Onderzoeksoutput: Scientific reviewpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageAssisted suicide/euthanasia: A thorn in the eye of the APA?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)74-76
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume59
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1 feb 2017

Citeer dit