Asymmetric, Organocatalytic Bromolactonization of Allenoic Acids

Michael Wilking, Constantin G. Daniliuc, Ulrich Hennecke

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

35 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1701-1704
TijdschriftSynlett
Volume25
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - jul 2014

Citeer dit