At the End, the Creditors Win. Pre-Insolvency Proceedings in France, Belgium and the Netherlands (1807-c. 1910)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'At the End, the Creditors Win. Pre-Insolvency Proceedings in France, Belgium and the Netherlands (1807-c. 1910)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities