Atrial fibrillation outcomes: Changing the paradigm.

R. Casado-Arroyo, Jean-Baptiste Chierchia, M. Rodriguez-Mañero, M. Levinstein, M. Namdar, G. Conte, J. Sieira, Andrea Sarkozy, Carlo De Asmundis, K. Wauters, Pedro Brugada

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)545-547
Aantal pagina's3
TijdschriftInt J Cardiol
Volume166
Nummer van het tijdschriftJune
StatusPublished - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Atrial fibrillation outcomes: Changing the paradigm.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit