Atrial flow regulator for drug-resistant pulmonary hypertension in a young child

Ellen Vanhie, Kristof VandeKerckhove, Nikolaus A Haas, Daniel De Wolf

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

This case describes the successful implantation of an Occlutech Atrial Flow Regulator in a young child with idiopathic pulmonary hypertension and recurrent syncope despite targeted combination therapy, with subsequent relief of symptoms.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E830-E834
Aantal pagina's5
TijdschriftCatheterization and Cardiovascular Interventions
Volume97
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum2021
DOI's
StatusPublished - 1 mei 2021

Bibliografische nota

© 2021 Wiley Periodicals LLC.

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Atrial flow regulator for drug-resistant pulmonary hypertension in a young child'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit