Attachment in family foster care: Literature review of associated characteristics.

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)132-150
Aantal pagina's19
TijdschriftDevelopmental Child Welfare
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum2020
StatusPublished - 2020

Citeer dit