Australasian microtektites across the Antarctic continent: Evidence from the Sør Rondane Mountain range (East Antarctica)

Bastien Soens, Matthias van Ginneken, Stepan Chernonozhkin, Nicolas Slotte, Vinciane Debaille, Frank Vanhaecke, Herman Terryn, Philippe Claeys, Steven Goderis

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

5 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Australasian microtektites across the Antarctic continent: Evidence from the Sør Rondane Mountain range (East Antarctica)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences