Author Response

E Lluch Girbes, Rafael Torres Cueco, Jo Nijs

Onderzoeksoutput: Comment/debate

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1278-1280
TijdschriftPhysical Therapy
Volume93
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2013

Citeer dit