Authors' reply.

Monica Verhofstadt, Kenneth Chambaere, Lieve Thienpont, G-J Y Peters

Onderzoeksoutput: Comment/debate

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)183-184
TijdschriftThe British Journal of Psychiatry
Volume212
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2018

Citeer dit