Autophosphorylation properties of inactive and active JNK2

G. Pimienta, S.b. Ficarro, Gustavo Gutierrez Gonzalez, A. Bhoumik, E.c. Peters, Z. Ronai, J. Pascual

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1762-1771
Aantal pagina's10
TijdschriftCell Cycle
Volume14
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2007

Citeer dit