Avidity and positive allosteric modulation/cooperativity act hand in hand to increase the residence time of bivalent receptor ligands. doi: 10.1111/fcp.12052

Georges Vauquelin, Giampiero Bricca, Isabelle Van Liefde

    Onderzoeksoutput: Articlepeer review

    13 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Avidity and positive allosteric modulation/cooperativity act hand in hand to increase the residence time of bivalent receptor ligands. doi: 10.1111/fcp.12052'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences