Back to the Past – Analysing Backporting Practices in Package Dependency Networks

Alexandre Decan, Tom Mens, Ahmed Zerouali, Coen De Roover

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten