Bas Van Bavel: The Invisible Hand? How Market Economies Have Emerged and Declined Since AD 500

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1564-1566
TijdschriftEnglish Historical Review
Volume133
Nummer van het tijdschrift565
StatusPublished - 2018

Citeer dit