Becoming a Land Girl: Reprinting Alice Meynell's "The Shepherdess" in the Landswoman

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Becoming a Land Girl: Reprinting Alice Meynell's "The Shepherdess" in the Landswoman'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities