Being and Becoming a Virtual Self. Taking Kierkegaard into the Realm of Online Social Interaction

Karl Verstrynge, Heiko Schulz (Redacteur), Jon Stewart (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The article is focused on Kierkegaards media-ethics, with special attention of Online Social Interaction and virtual identity.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)303-320
Aantal pagina's18
TijdschriftKierkegaard Studies Yearbook
Volume2011
Nummer van het tijdschrift2011
StatusPublished - 1 okt 2011

Bibliografische nota

Heiko Schulz, Jon Stewart, Karl Verstrynge

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Being and Becoming a Virtual Self. Taking Kierkegaard into the Realm of Online Social Interaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit