België legt examen mensenrechten af bij de VN en Raad van Europa: de pluspunten en knelpunten op een rijtje

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

België heeft recent maar liefst twee internationale beoordelingsprocedures doorlopen aangaande de eerbiediging van de rechten van de mens; het Universeel Periodiek onderzoek (UPR) binnen het kader van de VN Mensenrechtenraad enerzijds en het bezoek en rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa anderzijds. Beide beoordelingsprocedures werpen een belangrijk licht op de geboekte vooruitgang qua beleid, wetgeving en praktijk, maar voornamelijk ook de aanhoudende knelpunten inzake de bescherming van de mensenrechten in ons land.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4-7
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Mensenrechten
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 30 mrt 2016

Citeer dit