Belgian consensus for Helicobacter pylori management 2023

R Garcés-Duran, S Kindt, K Kotilea, S François, G Rasschaert, A Smet, B Hauser, A Driessen, M Nkuize, A Burette, V Lamy, P Bontems, Hubert Louis, R Ntounda, V Y Miendje Deyi, F Mana

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Belgian consensus for Helicobacter pylori management 2023'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences