Belgische rechtscolleges en het EU-staatssteunrecht - Nood aan een eenvormig regelgevend kader?

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)91-101
Aantal pagina's11
TijdschriftTijdschrift voor Staatssteun
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusPublished - 31 dec 2022

Citeer dit