Belgium. Judgment of the Constitutional Court of 14 October 2021

Floris Fonteyn, Wout De Cock

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)585-586
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean State Aid Law Quarterly
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 22 dec 2021

Citeer dit