Bepaling van de competenties trainer A en B judo

Onderzoeksoutput: Commissioned report

Samenvatting

Competenties worden gedefinieerd door een aantal items met betrekking tot kennis (wat weet ik), vaardigheden (wat kan ik) en attitudes (hoe doe ik het). Bepaalde beroepen/activiteiten vereisen bepaalde competenties die achterhaald kunnen worden via een Delphi -methode. In essentie komt dit neer op verschillende bevragingsrondes van experten, om uiteindelijk een consensus te bereiken. In dit onderzoek werd voor de bepaling van de generieke competenties van trainer B en trainer A, gebruik gemaakt van experts, aangeduid door de stuurgroep van de Vlaamse Trainersschool. Zij vertegenwoordigden verschillende sporten en invalshoeken. Voor de judospecifieke competenties werden experts (trainers B en A) uit de judo bevraagd. In een eerste ronde werd d.m.v. een diepte-interview gepeild naar de kerntaken en de bijbehorende kennis, vaardigheden en attitudes. In een tweede ronde werden al de items opgelijst en door de experten gesitueerd in een bepaald trainersniveau. In een finale ronde werden dan de competenties uitgeschreven en bevestigd door de experts. Het rapport beschrijft deze in extenso.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijVUB - BETR
UitgaveBepaling van de competenties trainer A en B judo
StatusPublished - dec 2008

Citeer dit