Bepaling van de competenties van atletiektrainers

Evert Zinzen, Ariane Caplin, Paula Vanhoovels

Onderzoeksoutput: Commissioned reportResearch

Samenvatting

Inleiding
Het Europese kwalificatieraamwerk (EQF) is de basis voor veel landen van de wereld tot het opzetten van een Nationaal raamwerk. Het bestaat uit competenties van alle jobs, ingedeeld in genummerde niveaus (OESO, 2005). Deze studie heeft tot doel de competenties van atletiektrainers te bepalen en een kader op te stellen waarin de trainers werken, om van daaruit de kwaliteit van de trainers en de trainerscursussen te verbeteren. Zodra de trainersopleidingen volledig voldoen aan de EQF-normen, kunnen trainers internationaal worden erkend (Scatoli, 2009).

Methode
De Delphi-methode werd gebruikt om ervoor te zorgen dat alle standpunten, opinies en visies werden opgenomen en dat er een consensus werd bereikt (Linstone, H., Turoff, M., 2002) op het einde van het onderzoek. Experts werden persoonlijk geïnterviewd en herhaald bevraagd, om informatie te bekomen betreffende de specifieke kerntaken en de bijbehorende kennis, vaardigheden en attitudes. Na twee persoonlijke contacten (diepte-interview en een situeringsronde), bediscussieerden de experts tijdens een derde ronde de uiteenlopende visies tot er een consensus was bereikt en in de laatste ronde werden de competenties opgesteld (op basis van COMET, 2003) en goedgekeurd door de experts.

Resultaten
Een strikt kader werd opgesteld van het niveau waarmee de trainer werkt versus de doelgroep waar de trainer voor opgeleid is. De atletiektrainer regionaal en nationaal voor U16 (EQF 5) en de atletiektrainer nationaal en internationaal voor U20 (EQF6) hebben vijf kerntaken (contexten), namelijk zelfstandig training geven, coachen, begeleiden, talentdetectie en informatie vergaren. Er zijn zeven competenties die binnen elke context anders worden ingevuld, namelijk: communiceren,evoluties opvolgen, feedback geven, individualiseren, pedagogisch en didactisch handelen, plannen en samenwerken in team. De experts besloten unaniem dat een hoger niveau (EQF 7) moet worden georganiseerd, namelijk de atletiektrainer internationaal met als belangrijkste taken zelfstandig topsportgerichte training geven, begeleiden van talenten en topatleten, coachen en informatie vergaren.

Discussie en conclusie
De resultaten zijn samengevat in competentiekaarten en afgestemd op het Europese raamwerk. Om internationale vergelijkingen mogelijk te maken is het noodzakelijk dat andere landen hun opleidingsprogramma's laten opnemen in het EQF. als jonge atleten een carriere starten worden ze ontwikkelt en vervolmaakt op nationaal niveau door de EQF 5 trainer, the EQF 6 trainer leidt hem naar een hoog competitief internationaal niveau en trainer EQF 7 zal de topatleet naar de internationaal top begeleiden (wereldkampioenschappen) en daar houden.

Referenties
Comet, the competency modelling toolkit, Open Universiteit Nederland, Onderwijstechnologisch Expertisecentrum, 2003, http://www.open.ou.nl/ast/comet_eindversie /index.htm.
Dalkey, N.C. (1969). The Delphi Method: an experimental study of group opinion. Prepared for US Air Force Project Rand. The Rand Corporation, Santa Monica, California.79 p.
OESO (OECD), The definition and selection of key competencies, 27th of may 2005, http://www.oecd.org/edu/statistics/deseco.
Scatoli, C., The European qualifications framework for lifelong learning, presentation on the international seminar: National Qualifications Frameworks in an international perspective, Brussels (November 2009).
Originele taal-2Dutch
UitgeverijVUB BETR - Vlaamse Gemeenschap
UitgaveBepaling van de competenties van atletiektrainers
StatusPublished - dec 2009

Keywords

  • trainers

Citeer dit