Beroerte en factoren die beroertemortaliteit beïnvloeden.

Dirk Devroey, Viviane Van Casteren, Frank Buntinx

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)599-607
Aantal pagina's9
TijdschriftHuisarts nu
Volume33
StatusPublished - 2004

Bibliografische nota

Huisarts Nu 2004;33:599-607.

Citeer dit