Bescheiden toezichter of bemiddelaar? De rol van de rechter in reorganisatie en faillissement vanuit rechtshistorisch perspectief

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)147-218
TijdschriftTijdschrift voor Privaatrecht
Volume2018
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1 mei 2018

Citeer dit