Bescherming van burgers tegen onwettige besluiten van de burgemeester: Artikel 133 juncto artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet

Naomi Blomme, Erik De Bock

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Citeer dit