'Bespreking artikelen 1-142 B.W.', in D. HEIRBAUT & G. BAETEMAN, Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetbiek. De huidige en de originele tekst met alle wijzigingen in België van 1804 tot 2004. Herdenkingsuitgave naar aanleiding van tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België en van het veertig jarig bestaan van het Tijdschrift voor Privaatrecht

Kim Swerts

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3-118
Aantal pagina's116
TijdschriftTijdschrift voor Privaatrecht
StatusPublished - 2004

Bibliografische nota

Tijdschrift voor Privaatrecht 2004, 3-118

Citeer dit