Bespreking van Geeraerts D., Grondelaers, S. & Speelman, D (1999), Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat. (Amsterdam: Meertens Instituut).

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)127-128
TijdschriftSociolinguistica
Volume15
StatusPublished - 2001

Bibliografische nota

Sociolinguistica 15 (2001), 127-128.

Citeer dit