Bespreking van PRINS, Q. EIJKMAN, L. EGMOND, V. BÖHRE en M. HEERINGS, 16 Miljoen BN’ers? Bescherming van Persoonsgegevens in het Digitale Tijdperk (Stichting NJCM-Boekerij, Leiden, 2010, 119 p.),

Onderzoeksoutput: Annotation

Samenvatting

Deze bundel is het resultaat van het lustrumcongres '16 Miljoen BN'ers? Bescherming van Persoonsgegevens in het Digitale Tijdperk' en werd in 2009 georganiseerd door het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten (NJCM). In een tijd waarin de overheid steeds meer digitale informatie over mensen mag verzamelen, bewaren en koppelen vond de NJCM het opportuun om de bescherming van persoonsgegevens en het recht op privacy opnieuw ter discussie te stellen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)844-844
Aantal pagina's1
TijdschriftRechtskundig Weekblad
Nummer van het tijdschrift18
StatusPublished - 31 dec 2011

Citeer dit