Best Conference Paper Award voor BEDR-Marketing

Kim Willems, Wim Janssens, Gilbert Swinnen, Malaika Brengman, Sandra Streukens, Mark Vancauteren

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftAkademos
StatusPublished - 2011

Citeer dit