Best conference paper award voor MARS

Kim Willems, Wim Janssens, Gilbert Swinnen, Malaika Brengman, Sandra Streukens, Mark Vancauteren, I. Vranken (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftNuWeetJeHet (UHasselt magazine)
StatusPublished - 2011

Bibliografische nota

Vranken, I.

Citeer dit