Bestuurswetenschappen De overheid, instellingen en beleid.

Herman Matthijs, Buelens Peter, Koenraad Marchand

Onderzoeksoutput: Book

Samenvatting

Dit boek heeft als doel een overzicht te geven van het relatief nieuwe domein van de bestuurswetenschappen. Dit domein wordt zo breed mogelijk theoretisch benaderd en nadien in relatie gebracht met de institutionele praktijk, zowel op federaal niveau als in Vlaanderen. De multidisciplinaire aanpak van de auteurs wordt geïllustreerd door de diverse invalshoeken: historisch, politiek, management, beleidsmatig, juridisch en institutioneel.
Dit boek is niet louter een leerboek voor studenten, maar is ook bestemd voor een ruimer publiek met interesse voor de werking en de structuur van de overheden.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijIntersentia, Antwerpen-Cambridge
Aantal pagina's495
ISBN van geprinte versie978-94-000-0154-1
StatusPublished - 1 jan 2011

Citeer dit