Bibliotheken vs. Nepnieuws

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)38-41
Aantal pagina's4
TijdschriftMETA : tijdschrift voor bibliotheek & archief / uitg. van de VVBAD.
Volume2017
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 27 feb 2017

Citeer dit