Bij verhoor asymmetrische verhouding tussen justitie en verdachte

Onderzoeksoutput: Annotation

Samenvatting

Deze uitspraak gaat in op de kwetsbaarheid van een verdachte in een strafprocedure, die volgens het EHRM op een institutioneel niveau bereflecteerd moet worden. Een verdachte bevindt zich in verhouding tot justitie in een asymmetrische verhouding. Het feit dat een niet-gearresteerde verdachte meegedeeld wordt dat hij het ver- hoor kan doen ophouden, volstaat niet om de strafprocedure met een eerlijk karakter toe te delen. Vóór aanvang van het verhoor moet het zwijgrecht in herinnering gebracht worden en de verdachte moet tijdens het verhoor bijstand hebben van een advocaat.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)453-454
Aantal pagina's2
TijdschriftNieuw juridisch weekblad
Volume21
Nummer van het tijdschrift463
StatusPublished - 1 jun 2022

Citeer dit