Binnenklasdifferentiatie: leerkansen voor alle leerlingen (Eindrapport – 20 december 2012). Onderzoeksopdracht voor een praktijkgerichte literatuurstudie vanuit de Vlaamse Onderzoeksraad (VLOR).

Onderzoeksoutput: Commissioned report

Samenvatting

Dit boek is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Aan de hand van de studie van wetenschappelijke literatuur en praktijkvoorbeelden bieden we een antwoord op deze twee onderzoeksvragen.
In het eerste hoofdstuk leggen we de onderzoeksmethodologie uit. We bieden de lezer inzicht in de wijze waarop deze praktijkgerichte literatuurstudie tot stand is gekomen en in de wijze waarop de narratieve (beschrijvende) rapportering en de good practices aan bod zullen komen.
In het tweede hoofdstuk gaan we dieper in op differentiatie. We stellen een definitie voor, die we doorheen het boek systematisch zullen gebruiken en maken een onderscheid tussen convergerende en divergerende differentiatie.
In het derde en het vierde hoofdstuk stellen we res verschillende divergerende en convergerende didactische werkvormen van differentiatie voor. Dit doen we steeds vanuit een praktijkvoorbeeld en op basis van een definiëring, een beschrijving van de kenmerken, voor- en nadelen en met oog voor aandachtspunten bij de implementatie in de klas. Voor elk van de beschreven werkvormen brengen we tevens verslag uit van de aanwezige effectiviteitsstudies. De divergerende werkvormen die aan bod komen zijn: geïndividualiseerde taken, contractwerk, hoekenwerk, co-teaching, peer tutoring en extra (gedifferentieerde) instructie. De convergerende werkvormen die worden belicht, zijn: projectmatige werkvormen, onderzoeksgerichte werkvormen, probleemgestuurde werkvormen en het werken met casussen.
Differentiatie heeft ook gevolgen voor de evaluatie van leerlingen in de klas. In het vijfde hoofdstuk bekijken we verschillende vormen van evalueren die efficiënt blijken wanneer er sprake is van differentiatie. Er wordt specifiek ingegaan op de definitie, de kenmerken van evaluatievormen, varianten ervan, voor- en nadelen en aandachtspunten bij toepassing. Tevens worden de resultaten van effectiviteitsstudies van de betreffende evaluatievormen gegeven. De evaluatievormen die worden besproken, zijn: het geven van feedback, peerevaluatie en zelfevaluatie.
Het boek sluit af met een overzicht van de belangrijkste conclusies van deze praktijkgerichte literatuurstudie en formuleren een antwoord op de vooropgestelde onderzoeksvragen en helpen leerkrachten die zelf aan de slag willen met differentiërende werkvormen in de eigen klas.

Verschillende praktijkvoorbeelden in dit boek helpen verscheidene werkvormen concreet gestalte te geven. Deze literatuurstudie ging gepaard met een brede verzameling van talrijke voorbeelden, die voorgesteld worden in didactische steekkaarten. Deze voorbeelden kunnen inspirerend werken en worden daartoe online beschikbaar gesteld.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijVrije Universiteit Brussel
Opdrachtgevend orgaanVlaamse Onderwijsraad
Aantal pagina's107
StatusPublished - 2012

Citeer dit