Biology and pathobiology of gap junctional channels in hepatocytes

Mathieu Vinken, Tom Henkens, Evelien De Rop, Joanna Fraczek, Tamara Vanhaecke, Vera Rogiers

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

81 Citaten (Scopus)
Filter
Membership of peer-review panel or committee

Zoekresultaten