Biology and pathobiology of gap junctional channels in hepatocytes

Mathieu Vinken, Tom Henkens, Evelien De Rop, Joanna Fraczek, Tamara Vanhaecke, Vera Rogiers

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

81 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biology and pathobiology of gap junctional channels in hepatocytes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences